درد و دل های من

خدا را طلب کنید....همچون عاشقی که معشوقش را می خواهد...همانند فقیری که نیازمند طلاست...یا غریقی که یک نفس را می طلبد...

شهریور 91
6 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
3 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
11 پست
شهریور 86
21 پست
تیر 86
8 پست
عید_غدیر
1 پست
انگشت
1 پست
پدرم
1 پست
تست_هوش
1 پست
محرم
1 پست
تاسوعا
1 پست
طنز
1 پست
جک
2 پست
لطیفه
2 پست
غدیر
1 پست
سلام_آخر
1 پست
اس_ام_اس
1 پست
روز_دختر
1 پست
ازدواج
1 پست
ترشیدگی
1 پست
رمضان
1 پست
روز_قدس
1 پست
نیایش
2 پست
اضطراب
1 پست
استرس
1 پست
حال_گیری
1 پست
رهرو
1 پست
آدامس
1 پست
یانگوم
2 پست
هشت_کتاب
1 پست
رژیم
1 پست
کسوف
1 پست
نخوت
1 پست
پرواز
1 پست
هواپیما
1 پست
خلبان
1 پست
سر_و_صدا
1 پست
noise
1 پست
لی_یانگ_ا
1 پست
امید
1 پست
موفقیت
2 پست
قیامت
1 پست
زنگ_حساب
1 پست