خود را باور کن

گاه آسان نیست که خندان با جهان روبه رو شوی، هنگامی که دلی پر درد داری.

 

شهامتی بس بزرگ می خواهد ،

 

بازگشت به خویشتن و دست یافتن به نیروی درون.

 

و بدان که فردا روز دیگری خواهد بود و با رهاورد هایی نو،

 

اگر بتوانی بردبار بمانی و فردا را ببینی...

 

از نو آدمی خواهی شد،

 

پر توانتر،
با درک افزون،

 

و به خود می بالی که به این بردباری توانا بوده ای.

 

     کتی اوباراKathy Obara  

/ 0 نظر / 26 بازدید