خدا چه کند؟

گرمه: میگن اه چرا اینقد هوا گرمه...

بارون میاد: میگن اه چرا اینقد بارون میاد سردمونه و بسه بارون...

برف میاد: اه چقد بر میاد مریض شدیم زمینا لیزه...

خشکسالی: اه پس چرا یه بارونی برفی چیزی نمیاد...

خدایا تو چقدر مهربونی...

/ 25 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد صالح رزم حسینی

در حاشیه حرکت زشت بازیکنان پرسپولیس ( دیدن این صحنه برای افرادی که نارحتی قبلی دارند توصیه نمیشود ) http://abukoorosh.blogfa.com/

محمد صالح رزم حسینی

در حاشیه حرکت زشت بازیکنان پرسپولیس ( دیدن این صحنه برای افرادی که نارحتی قلبی دارند توصیه نمیشود ) http://abukoorosh.blogfa.com/

یک دوست

در فراق از تو شبی ، در کنار غم ها آسوده به خواب رفته بودم ناگاه در آن روشنی خواب نوری به دلم داد گواهی برخیز چرا تو در خوابی ؟ گفتم من نمیدانم در کنار غم ها آسوده به خواب رفته بودم گفت برخیز ناگاه به یک آن ، چشمهایم باز شد و در آن ظلمت بیداری چشمان تو را دیدم حال ، خود فهمیدم که در آن خواب غریب چه کسی کرد مرا از قفس تنگ رها [گل]

همنوا

اره خدا که خیلی مهربونه... ولی ما انقدرا هم ناشکر نیستیما.... نمیدونم.

محسن

سلام سلام خوبی عزیز[گل][چشمک] ممنون آپم یه سر بیا[چشمک]

یک دوست

خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد عید قربان به حقیقـــت...زخــــــداوند کریم آفتابی به شــــــب ظلمت انســــان آمد جمله دلهاچو کویری ست پر از فصل عطش بر کویــــر دل ما...نعــــــــــــمت باران آمد خاک میسوخت در اندوه عطش باحسرت نقش در سینه ی این خاک.. گلستان آمد امر شد تا که به قربانـــــــی اسماعیلش آن خلیــــلی که پذیرفتـــه ز رحـــــمان امد امتحان داد به خوبی بخـــــــدا ابــــراهیم جای آن ذبح عظیمی که به قربــــان آمد آن حسینی که زحج رفت سوی کرببــلا به خدا بهر سر افـــــرازی قـــــــــرآن آمد [گل]