واي خداي من مدرسه ...

معلم رياضيات مون همون پارسالي هستش كه با هم لج بوديم . فاميليش عبدالملكي هست.خدا بهم رحم كنه . خدا كنه كه كدورت ها رو كنار گذاشته باشه . برام دعا كنيد .42.gif

/ 2 نظر / 13 بازدید
لنی

اوه اوه....خدا به دادتون برسه