باور کن

سلام  دوستای گل خودم.عزیزای دل.به به!!!!

عزیزای دلم.شما که میاین اینجا یه اغلام حضور کنین .بابا کامنت بذارید.بگید اومدید.من کلاً تو تبادل لینک پایه ام.

حالیا معجزه باران را باور کن

و سخاوت را در چشم چمن زار ببین

و محبت را در روح نسیم

که در این کوچه تنگ

با همین دست تهی

روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد

خاک جان یافته است

تو چرا سنگ شدی؟

تو چرا این همه دلتنگ شدی؟

باز کن پنجره راو بهاران را باور کن

 

/ 31 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فريبا

با عذر خواهی فراوان بابت تاخیرم.... آپ کردم... حتما بیا که منتظرتم[گل][گل][گل]

محسن

_____****__________**** ___***____***____***__ *** __***________****_______*** _***__________**_________*** _***________من آپم _______*** _***_____________________*** __***__منتظر حضور سبزت __*** ___***_________________*** ____***____هستم ____ *** ______***___________*** ________***_______*** __________***___*** ____________***** _____________*** ______________*

محسن

_____****__________**** ___***____***____***__ *** __***________****_______*** _***__________**_________*** _***________من آپم _______*** _***_____________________*** __***__منتظر حضور سبزت __*** ___***_________________*** ____***____هستم ____ *** ______***___________*** ________***_______*** __________***___*** ____________***** _____________*** ______________*

علی روحی

سلام [گل][گل] هدیه اهل دل [گل][گل] ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچست ازجهان درگوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان [گل] نک ساربان برخاسته قطارها آراسته ازما حلالی خواسته چه خفته اید ای کاروان [گل] ای بانگها از پیش و پس بانک رحیلست و جرس هرلحظه ی نفس و نفس سر می کشد درلامکان [گل] زین شمعها ی سرنگون زین پردهای نیلگون خلقی عجب آید برون تا غیبها گرددعیان [گل] زین چرخ دولابی ترا آمدگران خوابی ترا فریادازاین عمرسبک زنهارازاین خواب گران [گل] ای دل سوی دلدار شو ای یارسوی یار شو ای پاسبان بیدارشو خفته نشاید پاسبان [گل] هرسوی شمع ومشعله هرسوی بانک و مشغله کامشب جهان حامله زاید جهان جاودان [گل] تو گل بدی و دل شدی جاهل بدی عاقل شدی آنکوکشیدت این چنین آنسوکشاندکش کشان [گل] اندرکشاکش های او نوش است ناخوش های او آبست آتش های او بروی مکن روراگران [گل] درجان نشستن کار او توبه شکستن کار او ازحیله ی بسیار او این ذرها لرزان دلان [گل] ص169 ج 2 غ مولانا ک شمس [گل] شادکام و بهاری باشید [گل][گل][گل][خداحافظ][گل][گل]

محسن

سلام بر مهکامه عزیز شعر زیبایی بود[گل]

محسن

سلام بر مهکامه عزیز شعر زیبایی بود[گل]

علی روحی

سلام [گل] هدیه اهل دل [گل] بویی همی آید مرا مانا که باشد یارمن بریادمی پیمود می آن باوفاخمارمن کی یاد من رفت ازدلش ای دردل وجان منزلش هرلحظه معجونی کرد بهردل بیمارمن لاف وصالش چون زنم شرح جمالش چون کنم کان طوطیان سرمی کشند ازدام این گفتارمن امشب دراین گفتارها رمزی از آن اسرارها درپیش بیداران نهد ان دولت بیدارمن صبراز دل من برده ی مست و خرابم کرده ای کوعلم من کوحلم من کوعقل زیرکسارمن ای دلبر بی جفت من ای نامده درگفت من این گفت رازیبی ببخش اززیورای ستارمن ای طوطی هم خوان ما جز قند بی چونی مخا نی عین کوونی عرض نی نقش ونی آثارمن ازکفرو ازایمان رهد جان ودلم آنسو رود دوزخ بودگرغیر آن باشد فن وکردارمن خفته دلم بیدارشد مست شبم هشیار شد برقی بزد برجان من زان ابربامدارمن دراولین وآخرین عشقی بنمود این چنین ابصارعبرت دیده را ای عبرت الابصارمن بس سنگ و بس گوهر شدم بس مومن و کافر شدم گه پا شدم گه سرشدم درعودت و تکرارمن هردم جوانترمی شوم وزخودنهانترمی شوم همواره آنترمی شوم ازدولت هموارمن ص ج غ مولانا ک شمس [گل] شادکام وبهاری باشید [گل][گل][خداحافظ][گل][گل]

علی روحی

سلام [گل] هدیه اهل دل [گل] سیر نمی شوم زتو ای مه جانفزای من جورمکن جفامکن جفا سزای من باستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم چونک تو سایه افکنی برسرم ای همای من چونک کندشکرفشان عشق برای سرخوشان نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من عود دهد زدودمن کور شودحسودمن زفت شودوجود من تنک شود قبای من آن نفس این زمین بودچرخ زنان چو آسمان ذره به ذره رقص در نعره زنان که های من آمدی خیال تو گفت مراکه : غم مخور گفتم : غم نمی خورم ای غم تو دوای من گفت که : غم غلام تو هردوجهان بکام تو لیک زهردو دورشو ازجهت لقای من گفتم : چون اجل رسد جان بجهد ازین جسد گربروم بسوی جان باد شکسته پای من گفت : بلی بگل نگر چون ببرد قضا سرش خنده زنان سری نهد درقدم قضای من زینچ بگفت دلبرم عقل پرید از سرم باقی قصه عقل کل بونبرد چه جای من ؟ ص186 ج 2 غ مولانا ک شمس [گل] شادکام و بهاری باشید [گل][گل][بدرود][گل][گل]

یاسمین

شعر زیبایی بود. با باز کردن پنجذه دلتگی های از بین میره؟