حراجی شيطان

مي گويند روزي شيطان تصميم گرفت از كار خود دست بكشد.بنابراين اعلام كرد ابزارش را با قيمتي مناسب به فروش

مي گذارد.پس وسايل كارش را كه شامل خودپرستي ،نفرت، حسرت، تنبلي و...مي شد به نمايش گذاشت.اما شيطان حاضر نبود يكي از ابزارها را كهبسيار كهنه وكار كرده به نظرمي رسيد،با قيمتي ارزان بفروشد.كسي از او پرسيد:اين وسيله گران قيمت چيست؟شيطان گفت:نوميدي و افسردگي است.پرسيدند چرا اين همه گران است؟ شيطان گفت:زيرا اين وسيله براي من بيشتر از ابزار ديگر موثر بوده است.هر گاه ساير وسايلم بي اثر مي شوند،تنها با اين وسيله

مي توانم قلب انسان ها را بگشايم و كارم را انجام دهم.اگر بتوانم كسي را وادارم كه احساس يأس،دلسردي،مطرود بودن و تنهايي كند، مي توانم با او هر چه مي خواهم بكنم.من اين وسيله را روي همه انسان ها امتحان كرده ام به همين دليل اين همه كهنه است.

/ 1 نظر / 18 بازدید
ساناز

سلام. وب خوبی داری.موفق باشی.فعلابای