مقابله با خواب الودگي

غذاهايي كه داراي قند هستند و نيز غذاهاي كه در تهيه آن ها از آرد استفاده مي شود(نان،ماكاروني و...)باعث افزايش خواب آلودگي در افراد مي شود.اين غذاها باعث

افزايش قند خون مي شوند.در نتيجه ميزان انسولين در خون افزايش مييابد.انسولين باعث فعال شد اسيدآمينه تريپتوفان در خون مي شود.اين اسيدآمينه در مغز به ماده اي به نام سروتونين تبديل شده وسروتونين نيز باعث خواب آلودگيمي شود.

براي كاهش خواب آلودگي بعد از غذا بهتر است از انواع سبزيجات به صورت خام يا پخته،حبوبات،گوشت ماهي يا مرغ و...استفاده كنيد.

/ 0 نظر / 19 بازدید